Bhopendar Sharma
(Jaipur)
 
Ganesh Weds Varsha
(Pulgaon)
 
Pramod Kumar badmera Weds Priyanka
(Ahmedabad)
 
gyanendra kumar Weds Savitri devi
(Bikaner)
 
upkar soni Weds Aruna devi soni
(Ahmedabad)
 
Murli Dhar Soni Weds Champa Devi Soni
(Jaisalmer)
 
Mohit sharma
Ahmedabad
 
Ruchi sharma
Ahmedabad
 
Jitendra Soni
Jaisalmer
 
Sushma Soni
Jaisalmer